De mogelijkheden van AstroScoop7

  AstroScoop7 biedt behalve alle berekeningstechnieken zoals u die reeds kent van de vorige versies en van Astrospiegel en Astroscoop, direct oproepbare en logisch opgebouwde helpschermen, een uitgebreid internationaal plaatsnamenbestand met o.a. de coördinaten van de Verenigde Staten van Amerika en een horoscoopcatalogus met ca. 3000 horoscopen van bekende mensen en gebeurtenissen waarvan op vele manieren, zoals bijvoorbeeld Planeet in Teken en Huis, selecties kunnen worden gemaakt. Ook de tijdregelingen zijn uitgebreid met onder andere de Verenigde Staten, Duitsland en Indonesië.

  Mogelijkheden die reeds bekend waren in Astrospiegel en Astroscoop-Plus
 • berekening geboortehoroscoop (radix)
 • aspekten
 • elementen en kruizen
 • halfsommen (Ebertin-systeem)
 • composite, kombine
 • progressies: primaire, secundaire en zonneboogdirecties
 • solaar en lunaar
 • ingres horoscoop
 • transits
 • astrologische klok
 • windroos
 • harmonics
 • keuze uit diverse huizensystemen: Placidus, Koch, Regiomontanus, Porphyry, Gelijke Huizen etc.
 • orbs van aspecten kunnen naar keuze worden ingesteld of uitgeschakeld
 • nauwkeurigheid: Astroscoop Plus rekent correct in de periode 5000 B.C. – 3000 A.D.

 • Nieuw in Astroscoop7!!
 • Mogelijkheid om te kiezen tussen de gemiddelde en de ware Maansknoop (was niet mogelijk in Astroscoop-Plus)
 • Naast de zwarte Maan nu ook de gecorrigeerde zwarte Maan
 • Een dubbele tekening (van de radix met een progressie) in twee lagen binnen en buiten de cirkel met de mogelijkheid om een transit (van de datum van de progressie) extra om de buitencirkel te tekenen.
 • Mogelijkheid om de klok versneld te laten lopen met instelbare stappen (bijvoorbeeld voor het berekenen van een electiehoroscoop) via hetzelfde venster als correctie.
 • Importeer data – horoscopen - uit oudere versies van Astrospiegel
 • Een aspectenmatrix om per planeet en per aspect een orb te kunnen instellen.

 • Juno, Pallas, Vesta en Lilith
 • Vereenvoudigde interface voor het invoeren van plaatsnamen. met controle als er meerdere plaatsen met dezelfde naam voorkomen
 • overzichtelijke opslag van horoscopen in een database: het is mogelijk horoscopen in te delen in groepen, bijvoorbeeld onder de groep beroep, filmsterren of privé (zie voorbeeld); hierdoor wordt het opzoeken en rubriceren van horoscopen aanzienlijk vereenvoudigd
 • unieke selectiemogelijkheden: opgeslagen horoscopen selecteren op MC, Ascendant, planeet in teken, huis, nationaliteit, geboortejaar of beroep
 • circa 3000 horoscopen: bekende acteurs, wetenschappers, schrijvers, sportmensen, gebeurtenissen etc. (met korte biografische informatie)

 • De tekening
  De tekening zoals gebruikt in AstroScoop Plus en nu ook in Astroscoop7 is tot stand gekomen aan de hand van de vele suggesties die wij in de loop der jaren van onze gebruikers hebben ontvangen. Hierdoor is een uiterst overzichtelijke grafische presentatie ontstaan die aan vrijwel alle individuele eisen kan worden aangepast. Behalve dat de tekening kan worden afgedrukt op alle door Windows; ondersteunde printers, kunnen ook de kleuren van het wiel, de aspekten en de planeten zowel op het beeldscherm als op de printer worden veranderd. De tekening kan ook geëxporteerd worden als grafisch file en later worden verwerkt in bijvoorbeeld MS-Word. De symbolen van planeten, tekens en aspecten kunnen worden 'aangeklikt' waarna een zgn. hint-window laat zien wat het betreffende symbool betekent.

  Klik hier voor een voorbeeld van de Radixtekening van Beatrix uit de printer.
  Klik hier voor een voorbeeld van de Radixtekening op het beeldscherm in PDF.
  Klik hier voor een voorbeeld van de Radixtekening, uit de printer.
  Klik hier voor een voorbeeld van de Radixtekening met sec. directies met daaromheen de transites.
  Klik hier voor een voorbeeld van de Radixtekening van Rutte mat daaromheen de radix van Samson.


  Duiding
  Standaard zijn er sumiere gegevens voor een duiding in het programma opgenomen.

  De handleiding
  Astroscoop7 wordt geheel automatisch op de harddisk geinstalleerd op het moment dat de CD-rom in de daarvoor bedoelde drive geplaatst wordt (de CD-rom maakt gebruik van de Auto-Start mogelijkheden van Windows).
  Vragen kunnen worden beantwoord door het activeren van de uitgebreide en interactieve helpschermen die altijd beschikbaar zijn.

  Klik hier voor een gebruiksaanwijzing van Astroscoop-Plus in PDF, geschreven door een trouwe gebruiker van AstroScoop.
  Minimale systeemeisen
  AstroScoop7 is ontwikkeld voor gebruik onder Windows en wordt standaard op cd-rom of USB-stick geleverd. Astroscoop7 is compatibel met WindowsXP, Windows-Vista en Windows7, Windows8.1 en Windows10 (32- en 64-bits).®.